پروفایل

(من مات ولم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه)

آدرس وپل ارتباطی ما با شمامحققین و پژوهشگران جوان
استان لرستان -(خرم آباد- میدان 22بهمن- خیابان شصت متری نبش افلاك هشتم )
(ساختمان سازمان ملی جوانان -طبقه سوم -بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج)- دفتر معاونت پژوهشي-مركزمطالعات و تحقيقات تلفن: mahdi.gasme@yahoo.com)
شماره تماس -(0916861299806613239893-066110330132
........................................................................................................................
با توجه به اهداف بيناد فرهنگي حضرت مهدي موعود عليه السلام و مركز تخصصي مهدويت - به منظور ايجاد زمينه مناسب جهت پژوهش در موضوعات گوناگون مهدويت و ساماندهي آن، معاونت پژوهش و مركز مطالعات واتاق فكر بنياد مهدويت لرستان شكل گرفت.

بعضي از فعاليت هاي و سر فصل هاي پژوهشي آن به شرح ذيل است:
الف -آخر الزمان فرصت ها وچالشها
1. پژوهش­هاي كلان نگر درعرصه مهدويت؛

2. شناسايي و طرح عرصه هاي جديد پژوهش؛

3. ارائه مشاوره و پاسخگويي به شبهات دانشجويان و .....
4. پشتيباني علمي،مديريتي كانون هاي فرهنگي مساجد؛ دانشگاها و كانونهاي حوزوي؛

5. رشد توان مندي علمي كاركنان و مديران ادارات وسازمانهاي استان 6.ايجاد كارگروهاو هسته ها وتيم هاي تحقيقي ميداني وكتابخانه اي پژوهش درعرصه هاي مختلف (نظير نقد آثار غرب درباره آخرالزمان و ...)؛

7. بررسي و نقد رسانه ها، صدا و سيما و مطبوعات؛ به همراه ارائه پيشنهادها و موضوعات كارشناسي، جهت ارتقاي كمي و كيفي برنامه ها و آسيب شناسي­ها

8. انجام پژوهش­هاي ميداني؛ جهت آسيب شناسي و گسترش و تعميق فرهنگ مهدويت.

9.ايجاد كار گروهها ي دشمن شناسي و آسيب شناسي و ابزار شناسي و ارائه راهكار پيرامون جامعه مهدوي

................................................................................................................

 |