نویسنده: مهدي قاسمي

وب سایت: http://lumsnahad.7gardoon.com

جاسوسی مدرن
ايكلون يك نام رمزي براي يك شبكه تجسسي جهاني است كه توسط سازمان امنيت ملي و شركاي اطلاعاتي آن دربريتانيا، استراليا، كانادا و زلاندنو اجرا مي شود. هدف ايكلون، فراهم كردن دسترسي به تمام ارتباطات الكترونيكي جهان براي كشورهاي شريك است. ايكلون به يك جارو برقي بزرگ تشبيه شده است كه بي وقفه كوچك ترين مورد اخبار الكترونيكي جهان را مي بلعد. مقدمه جاسوسي اصولا به منظور شناسايي دشمن انجام مي شود و اخبارمربوط به دشمن كه به وسيله جاسوسان حرفه اي جمع آوري مي شود،به اطلاعات سري مرسوم است. به بيان ديگر جمع آوري اطلاعات پنهاني با استفاده از ترفند و فريب را جاسوسي گويند. جاسوسي قديمي ترين شيوه جمع آوري اطلاعات سري است. جاسوسي از همان ابتداي تاريخ ثبت شده بشر، بخشي از امور سياسي و نظامي بوده اما سيستم مدرن جاسوسي در جريان جنگ جهاني دوم (1939-1945) و دوره پس از آن معروف به جنگ سرد (1945-1991) شكل گرفت. در جريان جنگ جهاني دوم، جاسوسي توسط كشورهايي كه مستقيما با يكديگر در حال نبرد بودند يعني بريتانيا، فرانسه، روسيه و ايالات متحده آمريكا از يك طرف و آلمان ژاپن و ايتاليا از طرف ديگر به كار گرفته مي شد. در دوره جنگ سرد، جاسوسي توسط دو ابر قدرت يعني ايالات متحده امريكا واتحاد شوروي استفاده مي شد. اين دو ابر قدرت هرگز وارد جنگ فيزيكي و عيني يا جنگ (گرم) با يكديگر نشدند، بلكه قريب به نيم قرن، آنها به جنگ رواني با يكديگر ادامه دادند و در اين ميان جاسوسان هر دو طرف مشغول فعاليت بودند و اين دو ابر قدرت پيوسته يكديگر را به جاسوسي مدرن براي دست اندازي بر جهان متهم مي كردند. يكي ازنتايج اين جنگ (گرم) و (سرد) كه بيش از شصت سال به طول انجاميد، پيدايش يك سيستم مدرن و كاملا پيشرفته جاسوسي، شامل سازمان هاي سري در سراسر جهان است. بريتانيا، فرانسه، اسرائيل،روسيه از جمله كشورهايي هستند كه داراي گسترده ترين جامعه ها وتشكيلات اطلاعاتي مي باشند، اما ايالات متحده آمريكا فعلا داراي بزرگ ترين و گسترده ترين سازمان و تشكيلات اطلاعاتي و جاسوسي است. ابزارهاي جامعه اطلاعاتي جامعه اطلاعاتي ايالات متحده آمريكا از 13 سازمان جاسوسي جداگانه فدرال تشكيل شده كه معروف ترين آنها عبارتند از :مركزتحقيقات فدرال (اف. بي.آي.)، سازمان امنيت ملي ( ان. اس. آ.) وسازمان اطلاعات مركزي (سيا). - ستاد اف. بي. آي. در واشنگتن. دي. سي. قرار دارد و مسئول شناسايي و مقابله با فعاليت هاي جاسوسي خارجي در داخل ايالات متحده آمريكا است.اهميت اين سازمان به حدي بالاست كه عوامل اف.بي. آي. توانستند در نهايت جاسوس بودن استانيسلاو گوسف را كشف واو را دستگير كردند. در ژانويه سال 2001، اف. بي. آي. حدود 11400عامل ويژه و 16000 پرسنل پشتيباني استخدام كرد. بودجه اين سازمان براي سال مالي 2001، مبلغ 57/3 ميليارد دلار بود. - سازمان امنيت ملي كه مقر اصلي آن در فورت ميد واقع در مريلنداست، خود را سازمان رمز شناسي كشور مي داند و فعاليت هاي كاملا ويژه و تخصصي هماهنگ سازي و جهت دهي براي حفاظت از سيستم هاي اطلاعاتي آمريكا را انجام مي دهد و اخبار اطلاعات خارجي را تهيه وتوليد مي كند. به عبارت ديگر، سازمان امنيت ملي داراي دو ماموريت اصلي است. اول اينكه ترتيبي دهد كه اطلاعات سري آمريكا همچنان پنهان بماند، دوم اينكه اطلاعات خارجي سري را كه به وسيله دستگاه هاي الكترو مغناطيسي مثل تلفن و رايانه ارسال مي شود، جمع آوري كند و چون بيشتر اطلاعات خارجي به صورت رمز گذاري شده مخابره مي شود، لذا سازمان امنيت ملي، مسئوليت رمز گشايي ( كدشكني) از اين اطلاعات و نيز رمز گذاري ( كد سازي) اطلاعات سري آمريكا را هم به عهده دارد. سازمان امنيت ملي، سري ترين سازمان درجامعه اطلاعاتي آمريكاست و به حدي سري است كه خودي هامي گويند بايد حروف رمزي به معني " چنين سازماني وجود ندارد" يا "هرگز هيچ چيزي نگو) ابداع شود. تعداد كاركنان سازمان امنيت ملي يك راز ملي است، اما كارشناسان امنيتي تخمين مي زنند كه اين سازمان حدود 100 هزار نفر پرسنل در سطح جهان در استخدام دارد. بودجه سازمان امنيت ملي كاملا محرمانه نگهداري مي شود. - سيا، سازمان سري مسئول انجام عمليات جاسوسي در خارج ازمرزهاي آمريكاست. كارشناسان امنيتي تخمين مي زنند كه سازمان سياحدود20 هزار نفر در سطح جهان پرسنل دارد و بودجه عمليات آن حدود30 ميليارد دلار در سال است. افسران اطلاعاتي : فعاليت جاسوسي سيا مثل يك فعاليت تجاري اما باسياست ها و مقررات خاص شركت خود انجام مي شود. افسران اطلاعاتي سيا كه به افسران هادي هم موسوم اند، مديران مسئول عمليات جاسوسي روزمره در كشور متخاصم محسوب مي شوند. وظيفه اصلي آنها جذب، آموزش و كنترل عوامل مخفي است كه بخش اعظم جاسوسي عملي را انجام مي دهند. تمام افسران اطلاعاتي سيا بايدشهروندان آمريكايي باشند و اكثر آنها مرد و داراي تجربه نظامي هستند.آنها حداقل يك سال دوره آموزشي را در مراكز آموزشي سيا كه به (مزرعه) موسوم هستند و جايگاه اصلي آنها در كمپ پيري در ويليامزبورگ ويرجينيا قرار دارد، طي كردند. اين افسران جديد اطلاعاتي پس ازفارغ التحصيل شدن، به ايستگاه هاي خود بر مي گردند. تعدادي از آنهادر ايالات متحده آمريكا مستقر مي شوند و به جذب عوامل سري كه دراستخدام سفارتخانه ها يا كنسولگري هاي خارجي در شهرهاي آمريكاهستند، مي پردازند، اما اكثر افسران اطلاعاتي سيا در كشورهاي متخاصم در آن سوي مرزهاي آمريكا مستقر هستند. جاسوسي در هرجايي كه انجام شود، عملي غير قانوني است. افسران اطلاعاتي سيا درهر جايي كه در بيرون از مرزها مستقر باشند، در واقع مشغول انجام عمليات غير قانوني هستند. در واقع آن ها پنهاني و با پوشش عمل كنند.به همين دليل است كه اكثر افسران با يك پوشش يا هويت رسمي به عنوان كارمند دولت آمريكا عمل مي نمايند كه به اين وسيله، دليل قانوني براي زندگي و كار در كشور متخاصم دارند. اكثر پوشش هاي رسمي، سمت هايي در سفارت يا كنسولگري آمريكا است. اين پوشش رسمي همچنين مصونيت ديپلماتيك براي اين افسران به وجود مي آوردكه چنانچه در حين فعاليت جاسوسي كشف و شناسايي شوند، از مجازات مصون خواهند بود. داشتن مصونيت ديپلماتيك سبب مي شود كه افسري كه به اتهام جاسوسي دستگير شده، زنداني نشود. در عوض، اين افسر به عنوان عنصر نا مطلوب به كشور متبوع عودت داده مي شود.عنصر نا مطلوب به اين معنا ست كه ديگر در كشور ميزبان، جايي براي اووجود نخواهد داشت. ايالات متحده آمريكا همين كار را در مورد افسران اطلاعاتي كشورهاي ديگر كه در داخل مرزهاي آمريكا به جاسوسي پردازند، انجام مي دهد. بعضي افسران اطلاعاتي با يك پوشش غير رسمي فعاليت مي كنند. اين افسران خطر دايمي دستگير ومجازات شدن را در پيش دارند، زيرا يك پوشش دايمي، مصونيت ديپلماتيك براي آنها ايجاد نمي كند. اكثر افسران داراي پوشش غيررسمي به عنوان تاجر خصوصي اهل آمريكا فعاليت مي كنند كه اين امراحتمال روبرو شدن آنها با عوامل اطلاعاتي را در جامعه تجاري كشورمتخاصم به شدت افزايش مي دهد. مسئوليت اصلي يك افسراطلاعاتي، يافتن عوامل بالقوه و جذب و استخدام آنها به عنوان جاسوس است. جذب يك عامل اطلاعاتي، كاري وقت گير است و به شكيبايي و مهارت هاي شخصي فوق العاده اي احتياج دارد. چنين كاري به مهارت هاي شكار گري هم احتياج دارد. بعد از آشنا شدن با يك عامل اطلاعاتي بالقوه، افسر مورد نظر بايد براي دوست شدن با چنين شخصي به سختي تلاش كند و سعي كند آنچه را اين شخص دوست دارد و دوست ندارد، ضعف ها و نقاط قوت و مشكلات و نيازهاي او را بادقت كشف و شناسايي كند. اين افسر همچنين بايد اعتماد اين شخص را به خود جلب كند و در حال انجام اين كارها بايد پيوسته يك بازي موش و گربه انجام دهد و بداند كه دقيقا چه موقع و چگونه مقاصد وافعي خود را به اين شكار بفهماند و در عين حال او را بيمناك و مشكوك نكند.تمام اين كارها هفته ها، ماه ها و حتي سالها وقت احتياج دارد. خلاصه اين كه افسر در نهايت بايد پنهان كاري را كنار بگذارد و علنا به اين عامل اطلاعاتي پيشنهاد كند كه از وفاداري خود به سازمان اطلاعاتي متبوع صرفنظر كرده، به جاسوسي براي ايالات متحده آمريكا بپردازد. عوامل سري : عوامل سري سيا رسما توسط سيا استخدام نمي شوند،بلكه سيا پول به آنها مي پردازد تا اسراري درباره ارتش، اقتصاد و دولت متبوع خود جمع آوري و اين اسرار را به افسران سيا كه آنها را جذب كرده اند، گزارش كنند. چون عوامل سري در واقع خودي هستند يعني شهروندان كشور ميزبان هستند لذا از موقعيت بسيار خوبي براي جمع آوري اطلاعات سري نسبت به افسران اطلاعاتي برخوردارند.آنها درعين حال در يك موقعيت خطرناك هم قرار دارند. عوامل سري بايدبدون داشتن مصونيت ديپلماتيك فعاليت كنند و با جاسوسي براي دشمن، به كشور خود خيانت كنند. آنها كه به خيانتكار و مزدور معروف هستند، چنانچه كشف و شناسايي شوند، با نهايت خشونت با آنهابرخورد مي شود و بعضي از آنها اعدام مي شوند. بيشتر عوامل سري،كاركنان عالي رتبه دولت كشور متخاصم هستند. بعضي از آنها افسران اطلاعاتي كشورمتخاصم هستند.آنها طبق وظيفه خود دليل موجه دارندبا مقامات دولت خود و ديگر منابع بالقوه اطلاعاتي، ملاقات و معاشرت داشته باشند. بعضي ديگر از عوامل سري، كاركنان دون پايه دولتي مثل راننده، منشي، دربان و ديده بان و شبگرد هستند اين جاسوسان دون پايه، اين مزيت را دارند كه نسبتا ناديدني و غير قابل شناسايي هستند واحتمال شناسايي آنها به اتهام جاسوسي نسبت به همتاهاي بلند پايه خود به اتهام جاسوسي كمتر است. مساله استفاده از فشار هم درجاسوسي مطرح است. افسران اطلاعاتي سعي دارند عواملي را جذب كنند كه مايل به فروختن اخبار سري به آنها باشند. جاسوس هايي كه خودشان مايل به اين كار باشند، وفادارتر از جاسوساني هستند كه با زورجذب مي شوند. اما گاهي افسران به استفاده از اعمال فشار هم متوسل مي شوند تا خلاصه جاسوس بالقوه را در تنگنا قرار داده و مايل به همكاري كنند. اين فرآيند هنگامي شروع مي شود كه يك افسراطلاعاتي، نقطه ضعفي در يك عامل جاسوسي بالقوه پيدا مي كند. پات واتسون، رييس سابق اطلاعات اف. بي. آي. مي گفت "وقتي كه يك روسي به ايالات متحده آمريكا مي آيد، ما بلافاصله سعي مي كنيم او رابراي جذب و خريداري مورد بررسي قرار دهيم. از او هر چيزي بدست آيدكه نشان دهد كه او مشكلي دارد، ما سعي مي كنيم از آن استفاده كنيم."انواع مشكلاتي كه براي اين دسته از افراد به وجود مي آورند شامل سكس يا پول است كه اين عاملان بالقوه را در برابر حق السكوت آسيب پذير مي كند. بعضي از آنها براي عكس برداري سري در لحظه دريافت پول از يك افسر اطلاعاتي يا همراه با يك فاحشه تدارك ديده شده اند.آنگاه عكس ها به خود اين افراد نشان داده مي شوند و به آنها گفته شود اگرهمكاري نكنند، اين عكس ها به كارفرمايان و خانواده هاي آنها نشان داده خواهند شد. اطلاعات فني : تصاوير جمع آوري شده توسط ماهواره جاسوسي برفرازرودونگ نمونه اي از اطلاعات فني به شمار مي رود كه عبارت ازاطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آخرين فن آوري به جاي عوامل انساني است. اهميت اطلاعات فني در جريان سال هاي جنگ سرد به شدت افزايش يافت. اتحاد شوروي نهايت تلاش را به كار مي برد تا تمام اخبار و اطلاعات مربوط به خود را از حريف اصلي يعني ايالات متحده آمريكا مخفي نگه دارد.منابع آشكار سنتي اخبار و اطلاعات مثل روزنامه ها و راديو و تلويزيون به شدت از سوي دولت كنترل مي شود وهرگونه تحركات معدود آمريكايياني كه اجازه مي يافتند از اتحاد شوروي ديدن كنند، با دقت زير نظر گرفته مي شد. آمريكا هم ناچار بود براي دزديدن اسرار شوروي، راه درازي را طي كند. سيا شبكه گسترده اي ازافسران اطلاعاتي و عاملان سري موسوم به هيومينت تشكيل داده بود وسيا، سازمان امنيت ملي و ديگر اعضاي جامعه اطلاعاتي آمريكاپيوسته دست اندر كار وسايل فني پيشرفته اي به نام اطلاعات فني براي جمع آوري اطلاعات از فواصل دورتر بودند.اجزاي اطلاعات فني شامل ماهواره هاي جاسوسي، هواپيماهاي جاسوسي با سر نشين و بي سرنشين و ايستگاه هاي شنود مستقر در خشكي و دريا است. استفاده ازوسايل فني براي جمع آوري اطلاعات تصويري، به اطلاعات تصويري موسوم است از جمله شناسايي هوايي عبارت از جمع آوري اطلاعات تصويري از هواپيماي جنگي است. بعضي موارد شناسايي هوايي درواقع در جريان جنگ داخلي آمريكا انجام گرفت. در سال 1862، ارتش متحد ژنرال مك للان از بالن هاي پر از هواي داغ براي انجام جاسوسي بر فراز مواضع ارتش كنفدرال در جريان سلسله نبردهاي معروف به محاصره ريچموند استفاده مي كرد. اين كار، يك فعاليت بسيار سخت بااستفاده از دوربين هاي بزرگ وسنگين بود كه در سبدهاي بالن براي گرفتن عكس از مواضع دشمن نصب مي شد. كيفيت اين عكس هابسيار پايين بود.سلك از موفق ترين هواپيماهاي جاسوسي يو- 2 بود.بال هاي عظيم اين هواپيما كه 103 فوت (9/30 متر)طول داشت وسلكي فوق العاده آنها كه فقط 40000 پوند( 18000 كيلو گرم) وزن داشتند، به آنها امكان مي داد تا در ارتفاع بيش از 70000 پايي (212/21 متري) پرواز كنند.در همان زمان كه يو2- براي انجام ماموريت هاي شناسايي هوايي در اواخر دهه 1950 در حال پرواز بود،ماهواره هاي جاسوسي مجهز به دوربين براي شناسايي فضايي ابداع شد. انجام اين كار، به عهده اداره شناسايي ملي (ان.آر. ا.) از سازمان هاي متعلق به وزارت دفاع آمريكاست. ان. آر. ا. مسوول تحقيق، توسعه،توليد و عمليات روزمره ماهواره هاي جاسوسي است. سفينه هاي هوانورد: در فاصله نزديك تر به زمين، نوع جديدي ازهواپيماي جاسوسي براي جمع آوري اطلاعات تصويري مورد استفاده قرار مي گيرد. سفينه هاي هوانورد بي سر نشين (يو.آ. وي.) كه به زنبور هم موسوم اند، هواپيماهاي بدون خلباني هستند كه توسط تكنيسين هاي مستقر بر روي زمين با استفاده ازدستگاهاي كنترل از راه دور هدايت مي شوند. بعضي از سفينه هاي هوانورد بي سرنشين مي توانند هر بار تامدت 24 ساعت بدون حركت بر فراز اهداف مورد نظر بمانند و در همان حال جريان پيوسته اي از تصاوير الكترونيكي - چشمي را از طريق تقويت ماهواره اي به زمين ارسال كنند. سفينه هاي هوانورد بي سرنشين داراي دو برتري مشخص بر ماهواره هاي جاسوسي و هواپيماهاي جاسوسي سرنشين دار هستند: تهيه آنها نسبتا ارزان و هركدام حدود 10ميليون دلار است و هيچ خطري هم در بر ندارد.دو سفينه هوانورد بي سرنشين كه در حال حاضر مورد استفاده هستند، دارك استار و پريداتورنام دارند. سفينه هاي هوانورد بي سرنشين ديگري هم اكنون در دست ساخت و آزمايش است. يكي از آنها كه عقاب جهان پيما (گلوبال هاوك)نام دارد، براي پرواز در ارتفاعات بيشتر از 60000 پا (288/18 متر)طراحي شده است و مي تواند به مدت بيش از 24 ساعت در هر زمان، برفراز هدف مورد نظر توقف نمايد. ريز سفينه ها: تعدادي سفينه هوانورد بي سرنشين نيز هم اكنون در دست ساخت است. چنانچه اين سفينه هاي هوانورد بي سرنشين بتوانند طبق طراحي خود عمل كنند، مي توانند تجهيزات اطلاعات تصويري در يك سطح جديد و شگفت انگيز حمل كنند. يكي از اين ريز سفينه هاي هوانورد بي سرنشين، روبوفلاي است كه توسط يك تيم تحقيقاتي دردانشگاه بركلي كاليفرنيا در دست ساخت است. يك سازمان دولتي به نام داريا ( سازمان پروژه هاي تحقيقاتي پيشرفته دفاعي) 5/2 ميليون دلاربودجه به اين پروژه تحقيق اختصاص داده و پيش بيني كرده است كه تاسال 2004 آن را تكميل و راه اندازي كند. طبق طرح ها، روبوفلاي بايدداراي جثه و وزن يك مگس باشد، اما بر خلاف مگس، داراي دو جفت بال و تنها يك چشم و يك شاخه حس گر براي ضبط تصاويرالكترونيكي - چشمي است. بدن آن از فولاد ضد زنگ به نازكي كاغذ وبال هاي آن از ماده اي شبيه به پلاستيك به نام مالاريا ساخته خواهدشد. اين دستگاه به جاي موتور يا باطري، به وسيله دستگاه بسياركوچكي به نام پيزو الكترونيك كه از خورشيد نيرو مي گيرد، حركت خواهدكرد. اين دستگاه دو جفت بال روبوفلاي را 180 بار در هر ثانيه به ارتعاش در مي آورد. چنانچه روبوفلاي بتواند ساخته و راه اندازي شود، انسان هاياد مي گيرند كه پرواز حشرات را به طور مصنوعي شبيه سازي و تقليدكنند. اين روش كه از اهداف اصلي ابداع روبوفلاي است، از بيومتريك،يكي از رشته هاي علوم حاصل شده كه در آن دانشمندان روي مهندسي كاركردهاي طبيعت، كار و تحقيق مي كنند، آنها كار را با بررسي خودمگس زنده و تركيب ساختمان بدن و حركات آن آغازكنند و تمام اجزاي بدن پيشه را تا سلول هاي ذره بيني تشكيل دهنده آن مورد بررسي دقيق قرار مي دهند. آنها اميدوارند در نتيجه اين تحقيقات پي ببرند كه مگس چگونه پرواز مي كند تا بتوانند پرواز اين حشره را با استفاده ازقطعات مصنوعي عملا شبيه سازي كنند. اطلاعات مخابراتي : اطلاعات مخابراتي طبق تعريف سازمان امنيت ملي،عبارت از ارتباطات خارجي توسط كسي غير از گيرنده مورد نظر. سازمان امنيت ملي مسوول تفسير و تحليل اطلاعات مخابراتي براي شناسايي هر گونه تهديدهاي بالقوه براي امنيت ملي آمريكاست.اطلاعات مخابراتي هم مانند اطلاعات تصويري تماما به ماهواره هاي وابسته است. همان ماهواره هاي جاسوسي كه تصاوير را توليد مي كند، انتقال بي سيم داده هاي تلفني و رايانه اي را رهگيري كرده، آنها را به ايستگاه هاي زميني براي تحليل بر روي زمين مخابره مي كنند. به عنوان مثال،دلالان مواد مخدر در كلمبيا و ايالات متحده آمريكا، يك معامله موادمخدر به وسيله موبايل انجام مي دهند كه در همين حال ممكن است طرح هاي آنها شنود شده و براي عوامل جاسوسي مخابراتي ايالات متحده آمريكا فرستاده شود، سپس آنها از اين اطلاعات سري رهگيري مواد مخدر هنگامي كه از كلمبيا وارد آمريكا مي شود، استفاده مي كنند.اين شنودها به وسيله انتشار ميكروويو امكان پذير مي شود. مكالمات تلفن موبايل شامل سيگنال هاي راديويي است كه به وسيله ايستگاه هاي ميكروويو تقويت و ارسال شوند. اين سيگنال هاي راديويي در امتداد خط مستقيم حركت مي كنند. اگر زمين مسطح بود. اين امواج مي توانستند مستقيما به هر نقطه از زمين ارسال شوند، اما به دليل كروي بودن زمين، سيگنال هاي راديويي بايد از ايستگاهي به ايستگاه ديگر در روي سطح كروي زمين ارسال شوند. مكالمات تلفني راه دورممكن است به ده ها ايستگاه از اين نوع براي انتقال مكالمات از يك قاره به شخصي كه در قاره ديگر است، احتياج داشته باشند. هر ايستگاه فقط بخش كوچكي از اين سيگنال را كه به آن مي رسد، دريافت مي كندو آن را به ايستگاه بعدي ارسال مي كند. بقيه سيگنال يعني بخش استفاده نشده آن در آسمان پخش مي شود و به فضا مي رود و در آنجاماهواره ها مي توانند اين ميكروويو را رهگيري كنند و آن را به اطلاعات سري تبديل كنند. دستگاه ايكلون :ايكلون يك نام رمزي براي يك شبكه تجسسي جهاني است كه توسط سازمان امنيت ملي و شركاي اطلاعاتي آن دربريتانيا، استراليا، كانادا و زلاندنو اجرا مي شود. هدف ايكلون، فراهم كردن دسترسي به تمام ارتباطات الكترونيكي جهان براي كشورهاي شريك است. ايكلون به يك جارو برقي بزرگ تشبيه شده است كه بي وقفه كوچك ترين مورد اخبار الكترونيكي جهان را مي بلعد. ايكلون ابر رايانه ها را در حداقل هفت سايت در نقاط مختلف جهان به هم وصل مي كنداطلاعات ارسالي از ماهواره هاي جاسوسي را دريافت، تحليل و دسته بندي مي كنند. ماهواره ها اين اطلاعات را از طريق ميكروويو پخش شده در فضا جمع آوري مي كنند. به علاوه، هواپيماهاي نظامي ويژه كه به دستگاه هاي جمع آوري ارتباطات الكترونيكي مجهز هستند، پيوسته درهوا پرواز مي كنند و تمام سايت هاي زميني جهان طوري طراحي شده اند كه همين كار را انجام دهند. طبق گزارش ها ايكلون مي تواند در هرنيم ساعت يك ميليون مورد ارتباط را در سراسر جهان رهگيري و شنودكند.گفته مي شود ايكلون قادر است هر پيام واحد پست الكترونيكي ومكالمه تلفني در جهان را شنود كند. حجم مكالمات تلفني ماهواره اي تنها در خاورميانه به ميليون ها مورد مي رسد. جان گانون معاون سازمان سيا مي گويد انقلاب در فن آوري اطلاعات، دسترسي ما را به منابع افزايش داده و توانايي ما را در ارايه سريع اطلاعات بالا برده است، اما درعين حال كار ما را سخت تر كرده است، زيرا ما دائما به وسيله اطلاعات داراي كيفيت، ارزش و عمق بسيار متفاوت، بمباران مي شويم. فرآيند اطلاعاتي و جاسوسي بعد از آنكه اطلاعات جمع آوري شد، كارشناسان اخبار رسيده راتحليل و ارزشيابي مي كنند و به نتيجه گيري هايي مي رسند و اين نتيجه گيري ها را به صورت يك محصول اطلاعاتي تكميل شده به مصرف كنندگان عرضه مي كنند.در جامعه اطلاعاتي، مصرف كننده به سياست گذاران كليدي اطلاق مي شود. اينها شامل رييس جمهور و اعضاي كليدي كنگره كه مسئوليت اداره دولت را به عهده دارند و نيز فرماندهان ارشد كليدي نظامي هستند. تحليل اطلاعات تصويري : تحليل گران، گزارش هاي خود را با تمام مطالب جمع آوري شده از تصاوير ماهواره اي، دست نوشته مكالمات تلفني رهگيري شده، پيام هاي پست الكترونيكي، گزارش هاي دولت هاي خارجي، گزارش هاي روزنامه ها و منابع ديگر، با هم تركيب كنند اما قبل از اينكه تحليل گران اطلاعاتي بتوانند از مطالب خام و اوليه استفاده كنند، بعضي از اين مطالب بايد تبديل شود.اولين كاربرد شناخته شده رمزها براي انتقال اطلاعات سري به وسيله ساكنان اسپارت در قرن پنجم پيش از ميلاد در جنگ شان عليه يوناني هاي ديگر انجام گرفت.مردم اسپارت، نوار باريكي از چرم را دور يك چوب بلند داراي قطرمشخص مي پيچيدند، سپس پيام رمزي را امتداد طول اين چوب نوشتند. بعد نوار را باز مي كردند و آن را براي حمل، لوله مي كردند.گيرنده پيام، نوار را باز مي كرد و دوباره آن را دور چوب ديگري كه دقيقاداراي همان قطر چوب مبدا بود، مي پيچاند. دراين موقع بود كه حروف وشماره هاي موجود در پيام مرتب مي شدند و معني پيدا مي كردند. اين رمز به اسكايتيل اسپارتي ها معروف شد اما رمز نگاري كليد خصوصي،علم ارسال و دريافت پيام هاي سري را متحول كرد. با استفاده از رمزنگاري كليد خصوصي، فقط گيرنده به نرم افزار رمز گشايي و كليد رمزگشايي سري كه رمز پيام فرستنده را مي گشايد، دسترسي دارد و معناي اين سخن آن است كه اگر رايانه و نرم افزار مناسب در اختيار داشته باشد،مي تواند يك رمز واقعا نا گشودني درست كند. رمز نگاري كليد خصوصي،علاوه بر دشوار كردن كار متخصصان كشف رمز و سازمان هاي انتظامي،كار تحليل گران اطلاعاتي را مشكل تر كرده است. هرچه پيام هاي سري تر بيشتر مخفي بماند، تحليل گران، اطلاعات كمتري براي تحليل دراختيار خواهند داشت. ذهن يك تحليل گر اطلاعاتي مدرن، شبيه به ذهن يك دانشمند عمل مي كند. هر دوي آنها از رويه علمي استفاده كرده و فرضيات و نظرياتي را بر پايه بررسي مدون شواهد ارائه مي دهند.همچنان هر دو مي كوشند ديد بازي داشته باشند و همواره درجه اي ازترديد را نسبت به نتيجه گيري هاي خود حفظ كنند، آنها را آزمايش كرده و در صورت لزوم آنها را تغيير دهند. تحليل گران اطلاعاتي طوري آموزش مي بينند كه نتيجه گيري هاي خود را قاطعانه اعلام كنند و درهمان حال ترديدهاي خود را هم با همان قاطعيت بيان كنند. آنها بايددر مورد نتيجه گيري هاي خود صداقت داشته باشند، به اين معني كه نبايد دچار خود خواهي شوند. خود خواهي كه دست كم گرفتن ديگران است. به سوي داوري و خودفريبي منجرشود. اطلاعات منبع آشكار: اطلاعات جمع آوري شده توسط جاسوس ها(اطلاعات انساني) و وسايل فني سري مثل ماهواره ها و ميكروفون هاي جاسوسي (اطلاعات فني) حدود 20 درصد اطلاعات جمع آوري شده براي گزارش هاي اطلاعاتي را تشكيل مي دهند. 80 درصد باقيمانده، ازاطلاعات منبع آشكار اطلاعاتي كه در دسترس همگان قرار دارد،تشكيل مي شود.منابع آشكار شامل اخبار جمع آوري شده توسط رسانه ها مثل گزارش هاي روزنامه ها و اخبار راديو و تلويزيون و مقالات فني منتشر شده در نشريات و بر روي اينترنت است. اين اطلاعات شامل منابع مرجع عمومي مثل نقشه، دفترچه تلفن و برنامه هاي آموزشي واطلاعات دولتي مثل داده هاي سرشماري، پيش بيني هاي كشاورزي وسوابق محموله هاي راه آهن مي گردد. اطلاعات منابع آشكار در پيگيري تحولات متغير سياسي در جهان بسيار سودمند است. در دولت يك كشور حريف، چه اتفاقاتي در حال وقوع است. وضعيت سلامت رهبر آن كشور چگونه است ؟ سطح مخالفت با اين رهبر در آن كشور تا چه حد است ؟ آيا طرح هاي ديگري براي يك جنگ داخلي وجود دارد؟ آياطرح هايي براي سرنگوني نظامي آن دولت وجود دارد؟ آيا امكان به قتل رساندن رييس جمهوري آن وجود دارد؟ سازمان هاي اطلاعاتي با زيرنظر گرفتن لحظه به لحظه و دقيق منابع آشكار مي توانند به پرسش هايي از اين قبيل پاسخ دهند.منابع اطلاعات آشكار، منابع سري نيست و با دقت هم از آنها محافظت نمي شود. با اين حال، اين منابع مي توانند اطلاعات ارزشمندي را براي كسي مانند والتر لوي كه مي داند چطور از آنها استفاده كند، به دست دهد. گزارش هاي اطلاعاتي : بعضي از گزارش هاي اطلاعاتي،خلاصه كوتاهي ازرويدادهاي جاري جهان را در ارتباط با امنيت ملي آمريكا ارايه مي دهند،بدون اينكه به شرح كامل يك رويداد خاص بپردازند. بعضي ديگرمفصل بوده،يك حادثه واحد را بطور عميق مورد بررسي قرارمي دهند.بعضي گزارش هاي اطلاعاتي به رويدادهاي حساس ناگهاني مثل يك حمله تروريستي مي پردازند كه ممكن است نيازمند اقدام فوري ازجانب تصميم گيران باشد. بعضي ديگر از اين گزارش ها براي در جريان قرار دادن تصميم گيران نسبت به شرايط مستمر ومعمول جهاني كه برامنيت ملي تاثير مي گزارند مثل وضعيت عرضه نفت جهان طراحي شده اند اما تمام اطلاعات بر اساس معيارهاي مشخصي نوشته مي شوند كه درجزوه آموزشي سيا براي تحليل گران اطلاعاتي بيان شده است.دراينجا تعدادي از اين ملاك ها را فهرست وار آورده، سپس راجع به آنهاتوضيحات مختصري ارايه دهيم. - در گزارش هاي اطلاعاتي بايد شناخت وديدگاه ارايه شود، نه فقطمطالب و اخبار خام. - فقط بخش كوچكي از اطلاعات خام جمع آوري شده عملا در يك گزارش اطلاعاتي درج مي شود. - نبايد فقط به ظاهر امور توجه شود. اطلاعات در يك گزارش اطلاعاتي بايد با دقت تمام وارسي شود. - يك گزارش اطلاعاتي حاوي چند نكته كليدي است كه هريك ازآنها، از مطالب كوچك تر متعددي به دست آمده است. - در يك گزارش اطلاعاتي به اين واقعيت توجه مي شود كه ما درجهاني زندگي مي كنيم كه درآن،امورهميشه آن طوركه به نظر مي رسند،نيست. - گزارش هاي اطلاعاتي از مطالب خامي كه ارايه مي شود، فراتررود وبه استنباط و داوري مي رسد. گزارش هاي اطلاعاتي، تحولات ورويدادهاي آينده را پيش بيني مي كند. - يك گزارش اطلاعاتي، يك شرح حال كامل نيست، بلكه تلاشي براي رسيدن به حقيقت اموري است كه هرگز نمي توان آنها را به طوركامل دانست يا فهميد. - بهترين گزارش اطلاعاتي مي تواند ارزيابي دقيقي از وضعيت ظاهري اموردر لحظه مورد نظر با توجه به ناكامل بودن اطلاعات وتغييرشرايط موجود در آينده، به دست دهد. گسترش روز افزون فن آوري اطلاعاتي ماهواره هاي جاسوسي،اطلاعات بسيار بيشتر از آنچه كه بتوان تحليل كرد، در اختيار تحليل گران اطلاعاتي قرار داده است.مصرف كنندگان اطلاعات نيز با چنين معمايي روبه رو هستند. تنها در سال 1994 يعني فقط ظرف يك سال سازمان سيا حدود 35000 گزارش اطلاعاتي منتشر كرد. جزوه گزارش نويسان اطلاعاتي سيا با اشاره به مصرف كننده اطلاعات مدرن، اورا(يك خواننده پر مشغله توصيف مي كند كه در واقع عجله دارد تا ازخواندن باز ايستد). به اين دليل، مصرف كنندگان اطلاعات اكنون گزارش هاي كوتاه و مختصر را بر تحليل هاي بلند ومفصل ترجيح مي دهند. بارز ترين نمونه اين گزارش هاي مختصر، يك گزارش فوق سري از سوي سيا موسوم به گزارش مختصر روزانه رييس جمهوري (پي.دي.بي.)است.هرروز صبح، رييس جمهوري و 12 نفر از مشاوران نزديك او اين گزارش را دريافت مي كنند. پي.دي.بي. آنچه را كه در محافل داخلي قدرت در كشورهاي مهم جهان اتفاق مي افتد، گزارش مي دهد. اين گزارش هميشه به صورت مكتوب است اما بعضي از روساي جمهوري به شكل هاي ديگر هم آن رادريافت كرده اند. رونالد ريگان پي.دي.بي. را روي نوار ويديويي تماشا مي كرد.بعضي ديگر ازروساي جمهوري،اين گزارش برايشان توسط يك افسراطلاعاتي خوانده مي شد. گزارش هاي مختصر شفاهي به رييس جمهوري فرصت مي دهد تا مستقيما به محتويات پي.دي.بي. پاسخ دهد و باز خورد فوري از سوي افسر مزبور دريافت كند. تحليل گراني كه اطلاعات جاري و به روز شده مثل پي.دي.بي. ارايه مي دهند، به (بوچر) (قصاب) موسوم اند. آنها بايد كار خود را سريع انجام دهند تا تازه بماند. آنها وقت اضافي ندارند. تحليل گراني كه گزارش هاي اطلاعاتي بلند مدت ارايه مي دهند (بيكر) (نانوا) نام دارند.آنهاتوانند وقت بيشتري صرف كنند و كار خود را با دقت بيشتري انجام داده، آن را پخته و پالوده كنند تا نتايج مستدل تري از آن به دست آيد. نانواها مسوول تهيه گزارش هاي اطلاعاتي بلند مدت موسوم به برآوردهاي اطلاعاتي ملي (ان.آي.اي.) هستند. اين گزارش ها به جهت گيري هاي يك موضوع يا تحول مهم طي چند سال گذشته و پيش بيني جهت گيري هاي آن در آينده توجه دارد. اين گزارش ها عموما بر يك كشور خارجي، يا يك رهبر سياسي يا مشكل جهاني مثل مقابله باگسترش سلاح هاي هسته اي تاكيد مي ورزد. تهيه برآورد اطلاعات ملي مي تواند از چند ماه تا يك سال و يا بيشتروقت ببرد. گفته مي شود اين برآوردها نمايان گر ديدگاه كل جامعه اطلاعاتي است. برآورد اطلاعات ملي بهترين محصولاتي تلقي شوند كه اطلاعات مي تواند ارايه دهد. به يك نمونه در اين مورد توجه كنيد: در 7 دسامبر سال 1941، نيروهاي نظامي در ژاپن به ناوگان آمريكا دراقيانوس آرام كه در بندر پرل هاربور در جزيره اواهو درهاوايي و اطراف آن مستقر بود، حمله كردند. آمريكا در آن تاريخ هنوز رسما به جنگ نپيوسته بود و اين حمله نيروهاي آمريكايي را كاملا غافلگير كرد. ايالات متحده آمريكا تلفات سنگيني را متحمل شد، و بخش اعظم ناوگان پاسيفيك منهدم گرديد. در نتيجه حمله غافلگيرانه به پرل هاربور، ايلات متحده آمريكا با تمام قوا عليه آلمان و ژاپن وارد جنگ شد. ژوزف جي، روچفورت، كاپيتان نيروي دريايي مسوول بخش اطلاعات در پرل هاربور بود. او مي گفت كه دليل اصلي عدم آمادگي نيروهاي آمريكا، ناتواني آنها در گشودن رمزژاپني ها بود. ارتش ژاپن، استفاده از يك رمز جديد را درست 6 روز قبل از اين حادثه آغاز كرده بود و رمز شناسان آمريكايي هنوز نتوانسته بودنداين رمز را بشكنند. اگر اطلاعات سري آمريكا قادر مي شد پيام هاي ژاپني ها را طي اين 6 روز رهگيري كند، در آن صورت نيروهاي آمريكايي ممكن بود پيشاپيش در مورد حمله به پرل هاربور مطلع شوند.اين موفقيت اطلاعاتي براي ژاپن در حقيقت به معني يك شكست براي ايالات متحده آمريكا بود. نتيجه : شكست ها و موفقيت ها علي رغم پيشرفت هاي اعجاز انگيز در عرصه جاسوسي، ولي هنوزجوامع اطلاعاتي به شدت آسيب پذيرند.به چند نمونه در اين باره توجه كنيد:در طول سال هاي جنگ سرد، فقط دو كشور يعني ايالات متحده آمريكا و اتحاد شوروي داراي سلاح هاي هسته اي بودند، اما در آغاز قرن بيست و يكم، تعداد كشورهاي داراي سلاح هسته اي احتمالا به 10كشور بالغ مي شود. يك گزارش در 1999 به گنگره آمريكا تصريح كرده كه تكثير سلاح هاي هسته اي و گسترش آنها يك تهديد جدي براي آمريكا، نيروهاي نظامي آن كشور و براي منافع حياتي آن در خارج است.اين گزارش خواستار يك راهبرد جديد جاسوسي شده كه هدف آن نه فقط پيشگيري، بلكه مباررزه با تمام جنبه هاي تكثير سلاح هاي هسته اي باشد.يك شكست ديگر: در 11 سپتامبر 2001، تروريست ها،هواپيماهاي كشوري را ربوده و به مركز تجارت جهاني در نيويورك وساختمان پنتاگون در واشنگتن. دي.سي. كوبيدند و هزاران نفر را به قتل رساندند. تروريست ها با سكونت در شهرهاي ايالات متحده آمريكا،ماه ها تدارك اين حملات را ديده بودند، اما اطلاعات آمريكا هيچ گونه خبري در مورد روش كار، برنامه زمان بندي يا محل حملات ارائه نداد. بااين وصف نمي توان منكر موفقيت هاي دستگاه هاي اطلاعاتي شد.به عنوان مثال : خارجي ها مي توانستند به بازديد اين دستگاه ها بيايند و آنهارا تماشا كنند. مالكان اين دستگاه ها فكرمي كردند كه اين دستگاه ها به حدي پيچيده هستند كه هيچ كس نمي تواند فقط با نگاه كردن به آنها ازسازو كارشان سر در بياورد. آنها خبر از حافظه بسيار عجيب لوول نداشتند. لوول بعد از بازديد از يك دستگاه پارچه بافي اسكاتلندي،اطلاعات كافي آن را در مغز خود اندوخته كرد و سپس به يك جاي خلوتي دور از آن محل رفت و آنچه را در ذهن خود حفظ كرده بود، روي كاغذرسم كرد، به طوري كه اين نقاشي، يك دستگاه پارچه بافي را به طوركامل نشان مي داد. لوول به بوستون بازگشت و با همكاري يك مكانيك توانست يكي از اين طرح ها را عملي كند و به زودي دستگاه هايي از اين نوع در آمريكا راه اندازي كرد كه روزانه بالغ بر سي مايل (48 كيلو متر)پارچه توليد مي كردند. نويسنده: مرتضي شيرودي

تاريخ ارسال: 1348/10/11

تعداد بازدید: 1054

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |